ALEKSA ŠANTIĆ - JOVANU MEDURIĆU 

     Dragi prijatelju!

     Evo da održim riječ ma i kašnje. Šaljem Vam ovu pjesmicu s molbom, da je uvrstite(1). Ne davno sam se vratio doma. Jefto(2) je ostao u Glajherbergu. Mislim i nadam se, da će mu poći na bolje. Žao mi je što nijeste bili u Novom Sadu kada sam tamo bio, ali sam ja posjetio gospodina Varađanina(3). Čovjek vrlo prijatan. I njemu sam obećao poslati što za "Ženski svijet"(4). Ako odete u Novi Sad pozdravite ga najljubaznije.
     Primite najiskreniji pozdrav

Mostar. 30. juna 1894.

Vaš iskreni Aleksa Šantić          
(1) U toku 1894. Šantić je u "Ženskom svetu" objavio pet pjesama: "Srpska majko uzdamo se u te", 1, 3; "Mojoj seji" 2, 17; "Mladoj srpkinji", 4, 49; "Raj i milje", 6,92; "(Nisi samo srcu mila...)" 7, 111.

(2) JEFTAN ŠANTIĆ (1875-1896), pjesnik, mlađi brat Alekse Šantića. Gimnaziju je učio u Novom Sadu, gdje je 1892. godine, kao učenik šestog razreda, zapažen prilikom školske svetosavske svečanosti svojom prigodnom pjesmom "Novoj gimnazijskoj zastavi" (o sv. Savi, 1893. na osvećenju joj). Pjesma je čitana na svečanosti i štampana u "Izveštaju o srpskoj velikoj gimnaziji" u Novom Sadu za škol. godinu 1892/1893, str. 63, kao najbolji rad koji je napisan za tu priliku. Prve stihove Jeftan je objavio krajem 1893. u "Bosanskoj vili", a zatim, u toku posljednje dvije godine života, javlja se i u "Brankovom kolu", "Delu" "Braniku" i "Zori". Veći dio njegovih stihova objavljen je poslije njegove smrti u "Zori", "Bosanskoj vili" i nekim drugim časopisima.

(3) ARKADIJE VARAĐANIN (1844-1922) pedagog, upravitelj Više devojačke škole u Novom Sadu. Organizovao Srpski učiteljski konvikt, Učiteljsku zadrugu, koja se poslije nazvala "Natošević" (otkupivši štampariju i knjižarnicu braće M. Popović) i zadrugu "Srpkinja Novosadkinja". Uređivao je "Ženski svet" od 1886. do 1914. godine i deset svezaka "Letopisa Matice srpske" (1910-1911). Napisao je veliki broj članaka i studija iz pedagoških nauka i školskog života i rada.

(4) "Ženski svet", poučno-zabavni list srpske Dobrotvorne zadruge Srpkinja u Novom Sadu. Izlazio od 1886. do 1914, a uređivao ga je Arkadije Varađanin. Pored poučnih članaka o prosvjećivanju žena, vaspitanju djece, izvještaja o radu dobrotvornih zadruga u Vojvodini, "Ženski svet" je donosio i brojne književne priloge.
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm