ALEKSA ŠANTIĆ - MILANU SAVIĆU 

     Dragi gospodine!

     Kako sam u namjeri od nove godine, pokrenuti ovde jedan književni dječiji list, koji će nositi naslov "Hercegovče"(1), pa kako za tu stvar, treba valjanog i odabranog materijala, to vas puno kao svoga prijatelja molim, da budete tako dobri, te da mi pošaljete vaših radova, koje bi za "Hercegovče" udešeni bili, a naročito koju dječju glumu, da bi je mogao odma u prvi broj uvrstiti.
     Vi najbolje znate sa kojijem je poteškoćama spojena ta stvar, pa Vas molim da ne zaboravite na ovu moju molbu, jer bez pomoći takije Srba neću moći nikakva uspjeha postići. List će izlaziti svakog mjeseca i to u sveskama sa ilustracijama; a ako imao bude dosta pretplatnika, davaće i honorare.
     Ja Vas ponovo molim, da mi što skorim pošaljete vaših radova, sa kojima će se dičiti "Hercegovče".
     Očekujući Vaš skorašnji odgovor, iskreno Vas pozdravljam

U Mostaru 22. Okt. 1892.

S Poštovanjem          
Aleksa R. Šantić          
(1) Dječiji list "Hercegovče" nije pokrenut u Mostaru ni 1892. godine ni kasnije.
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm