ALEKSA ŠANTIĆ - KOSARI CVETKOVIĆ(1) 

     Poštovana gospođice,

     Za koji dan izaći će moje "Pjesme"(2) iz štampe i slobodan sam najučtivije zamoliti Vas, da se u Vašem mjestu i okolini zauzmete oko sakupljanja pretplate na njih. Čist prihod namjenio sam - iako to na knjizi ne stoji zbog izvjesnijeh razloga - siromašnim učenicima srpskim u Bosni i Hercegovini i nadam se da ćete i Vi, svojom dobrom voljom, ovom plemenitom zadatku u pomoć priteći.
U prilogu šaljem dopisnu kartu za pretplatu gdje je cijena naznačena.
S poštovanjem

Mostar, 6/4 1901.

A. Šantić           


(1) KOSARA CVETKOVIĆ, nastavnica Više ženske škole kraljice Drage u Beogradu. Veoma mnogo prevodila sa ruskog, ali je pisala i originalne radove. Sarađivala i u mostarskoj "Zori"

(2) Riječ je o zbirci "Pjesme", koja je štampana u Mostaru 1901. godine u izdanju Izdavačke knjižarnice i štamparsko umjetničkog zavoda Paher i Kisić. Šantić je u nju unio 14 pjesama pod naslovom "Mirte".
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm