ALEKSA ŠANTIĆ - MILANU SAVIĆU 

     Dragi Gospodine.

     Pošto sam predao u štampu svoje "Pjesme"(1) i kako će knjiga kroz mjesec dana gotova biti, to povlačim svoje "Mirte"(2), i molim Vas da taj moj rukopis uništite. Žao mi je što se ovako dogodilo i što moje "Mirte" neće izaći u "Ljetopisu"(3), nadam se da ovo nećete hrđavo tumačiti te da ćete me i dalje za svoga saradnika držati.
S prijateljskim pozdravom i poštovanjem

Mostar, 12 febr. 1901.

Aleksa Šantić           


(1) Riječ je o zbirci "Pjesme", koja je štampana u Mostaru 1901. godine u izdanju Izdavačke knjižarnice i štamparsko umjetničkog zavoda Paher i Kisić. Šantić je u nju unio 14 pjesama pod naslovom "Mirte".

(2) "Mirte" su objavljene u "Zori" 1900, 11, 367. Poslije toga, 1901. u "Brankovu kolu" (17, 513-514) objavljene su četiri pjesme pod istim naslovom i u "Srpskom književnom glasniku" dvije pjesme pod naslovom Iz "Mirta" (1901. II/2, 105). U "Letopisu Matice srpske" "Mirte" nisu štampane, jer ih je Šantić povukao, kao što se to iz njegovog pisma M. Saviću od 12. februara 1901. vidi.

(3) "Letopis Matice srpske", najstariji književni časopis na Balkanu; pokrenut u Novom Sadu 1825, pod nazivom "Serbska Letopis" (kasnije Letopis Matice Srbske) od 1826. do 1864. izlazio u Pešti, a od tada stalno u Novom Sadu. Prvi urednik bio je Georgije Magarašević. Kasnije su ga uređivali: Jovan Subotić, Jakov Ignjatović, Jovan Đorđević, Antonije Hadžić, Tihomir Ostojić, Vasa Stajić i dr.
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm