ALEKSA ŠANTIĆ - MILANU SAVIĆU 

     Dragi gospodine!

     Nekijeh dana javio sam Vam, da sam u namjeri od nove godine pokrenuti dječiji list "Hercegovče"(1) te bi Vas tom prilikom molio za vaše saradništvo, i nadah se odgovoru ali ga do sada ne dobih, pa Vas molim, budite tako dobri i javite mi da se znam vladati.
     Ovđe vam prilažem jednu pjesmu, moleći Vas ako je dobra, uvrstite je u "Javor"(2). Očekujući Vaš časni odgovor prijateljski Vas pozdravljam sa osobitim poštovanjem Vaš

Mostar 3/15/II/92

Aleksa           
(1) Dječiji list "Hercegovče" nije pokrenut u Mostaru ni 1892. godine ni kasnije.

(2) JAVOR, list za zabavu i nauku. Izlazio tri puta mjesečno pod uredništvom Zmaja Jovana Jovanovića u Novom Sadu od 1862. do 1863. kada se fuzionisao sa "Danicom" Đorđa Popovića. 1874. godine ponovo ga je pokrenuo Ilija Ognjanović Abukazem kao list za zabavu, pouku i književnost. Izlazio je do 1893.
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm