ALEKSA ŠANTIĆ - MILANU SAVIĆU 

     Dragi Gospodine!

     Pisao mi je g. Radonjić(1) da ćete iz mojih "Mirta"(2) izostaviti neke stvari, pa pošto sam se i ja uvjerio da u tim pjesmama ima i lošije stvari, pregledao sam ih, popravio a neke sasvim izostavio i tako popravljene šaljem Vam ih ponovo te Vas molim da prvi rukopis uništite i da ih ovim zamijenite.
Ja sam priredio knjigu pjesama za štampu(3) i ovih dana će se posao otpočeti. U toj će knjigi biti i "Mirte", te Vas učtivo molim, da mi odma odgovorite hoće li "Mirte" ući u narednu knjigu "Ljetopisa"(4), da se znadem ravnati i odrediti štampanje svoje knjige.
S iskrenim pozdravom Vaš odani poštovatelj

Mostar, 4/2-1901.

A. Šantić           


(1) JOVAN RADONIĆ dr. (1873-1956), istoričar i profesor Univerziteta u Beogradu, akademik. Studirao i doktorirao u Beču (1896). Jedno vrijeme boravio u Petrogradu i Moskvi (1897-1898), zatim bio nastavnik u srpskoj gimnaziji u Carigradu. Za bibliotekara Matice srpske izabran je 1899. i na tom položaju ostao do 1905, kada je izabran za vanrednog profesora opšte istorije srednjeg vijeka na Univerzitetu u Beogradu. 1919. biran je u zvanje redovnog profesora. Napisao je veliki broj djela iz naše istorije: "Istorija srba u Ugarskoj", "Zapadna Evropa i Balkan", "Grof Đorđe Branković i njegovo vreme" i dr.

(2) "Mirte" su objavljene u "Zori" 1900, 11, 367. Poslije toga, 1901. u "Brankovu kolu" (17, 513-514) objavljene su četiri pjesme pod istim naslovom i u "Srpskom književnom glasniku" dvije pjesme pod naslovom Iz "Mirta" (1901. II/2, 105). U "Letopisu Matice srpske" "Mirte" nisu štampane, jer ih je Šantić povukao, kao što se to iz njegovog pisma M. Saviću od 12. februara 1901. vidi.

(3) Riječ je o zbirci "Pjesme", koja je štampana u Mostaru 1901. godine u izdanju Izdavačke knjižarnice i štamparsko umjetničkog zavoda Paher i Kisić. Šantić je u nju unio 14 pjesama pod naslovom "Mirte".

(4) "Letopis Matice srpske", najstariji književni časopis na Balkanu; pokrenut u Novom Sadu 1825, pod nazivom "Serbska Letopis" (kasnije Letopis Matice Srbske) od 1826. do 1864. izlazio u Pešti, a od tada stalno u Novom Sadu. Prvi urednik bio je Georgije Magarašević. Kasnije su ga uređivali: Jovan Subotić, Jakov Ignjatović, Jovan Đorđević, Antonije Hadžić, Tihomir Ostojić, Vasa Stajić i dr.
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm