ALEKSA ŠANTIĆ - RISTI ODAVIĆU 

     Dragi Risto!

     Ovdje ti prilažem jednu pjesmu koju sam preveo sa francuskog(1) i koja je bila namjenjena "Zori"(2) no naša cenzura zabranila je da se u njoj štampa. Ja je evo tebi šaljem, pa ako ti se dopada, molim te da je u "Iskri" doneseš. Ako ti se ne bi svidila, ja te molim da mi je povratiš, jer kopije nemam. Pozdrav od tvog odanog

Mostar, 15. dec. 1900.

Alekse Šantića           


(1) Prevod sa francuskog, koji Šantić pominje uredniku "Nove iskre", nije objavljen.

(2) "Zora", list za zabavu, pouku i književnost. List je pokrenut u Mostaru 15. aprila 1896. i izlazio, dva puta mjesečno, do kraja decembra 1901. Prva dva godišta uređivali su Aleksa Šantić i Svetozar Ćorović, treće Aleksa Šantić i Jovan Dučić. 1899. godinu uredio je sam Dučić, a 1900. i 1901. Atanasije Šola.
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm