ALEKSA ŠANTIĆ - MILANU SAVIĆU 

     Dragi Gospodine!

     Kao što sam Vam pisao "Intermeco"(1) izlazi u drugom popravljenom, potpunjenom i ilustrovanom izdanju, sa prikazom g. M. Cara.(2) No, želeći, da mi prevod bude što bolji, to se ovijem obraćam na Vas, da budete tako dobri te da mi rastumačite šljedeće Hajneove stihove u "Intermecu": Pošljednja kitica pjesme pod brojem 53, glasi na njemačkom:

Wenn ich ein Gimpel wäre
So flög ich gleich an dein Herz;
Du bist ja hold den Gimpeln
Und heilest Gimpelschmerz.

     Za ove stihove pitao sam ovdje mnoge švabe, da mi kažu, šta je s njima Hajne htio reći, no đavolji nije mi znao kazati. Ja znam šta je Gimpel, ali ne znam smisao cijele kitice. Ja Vas molim kao svoga dobrog prijatelja, da mi Vi to tačno rastumačite i kažete, kako bi se to na srpski prevesti moglo, pa da smisao bude isti kao u originalu.
Oprosti mi što Vas sa ovakvijem malenkostima bunim u Vašem radu, no nadam se da se nećete na me, kao na svoga odanog prijatelja srditi.Očekujući što skorim Vaš mili mi odgovor, iskreni pozdrav šalje Vam Vaš

U Mostaru, 19. Maja 1898.

Aleksa Šantić          
(1) "Lirski intermeco", pjesma Hajnriha Hajnea. Drugo popunjeno, popravljeno i ilustrovano izdanje, s prikazom Marka Cara. U Mostaru, izdanje i štampa izdavačke knjižarnice Pahera i Kisića, 1898.

(2) MARKO CAR, književnik, kritičar, esejista i putopisac (1859-1953). U mladosti je pisao pjesme i pripovjetke, ali bez većeg uspjeha. Objavio nekoliko knjiga putopisa. Pisao o gotovo svim našim istaknutijim piscima, svojim prethodnicima i savremenicima. Prevodio sa italijanskog i francuskog. Bio je dopisni član SANU i jedno vrijeme predsjednik SKZ. Djela: "Venecija", 1891; "U Latinima", 1894; "Moje simpatije" I-III, 1895, 1897, 1904; "Od Jadrana do Balkana", 1898; "Niz rodno primorje", 1899; "S bojnog i ljubavnog polja", prigodne priče, 1904; "Sava Bjelanović", 1911; "Estetička pisma", 1921; "Ogledi i predavanja", 1931; "Eseji", 1936; "Jedan zaboravljeni pesnik mora" (Josip Bersa) 1937.
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm