ALEKSA ŠANTIĆ - MILANU SAVIĆU 

     Dragi gospodine!

     Ja sam željno očekivao, kada ću viđeti u "Javoru"(1) štampane moje "Ljubičice"(2) za koje ste mi pisali da ćete ih "skoro" štampati, pa evo to do sad sve jednako stoji. Dakle molim vas puno dragi Gospodine, ako su moje "Ljubičice" dobre, da ih "skoro" i štampate. Kao što vidite ja vas svaki čas sa pitanjima i sa slanjem radova uznemirujem, ali vas molim da me pretrpite. U mojoj blizini na žalost, nema takog jednog izobraženog Srbina; koji bi mi, da rečem, bio "Knjiga živa", t.j. nemam jednog Vas, koji bi mi mogao u mome radu popraviti i svoje savjete dati. Vjerujte, dragi Gospodine, da vam ne "lackam" jer to po prirodi neznam, nego vas čisto po vašoj vrijednosti cijenim i poštujem, pa mi se tako čini da vas ne mogu sa mojijem pitanjima uznemiravati. Ovđe vam opet prilažem dvije pjesme, i molim vas puno, da mi učinite tu ljubav, pa da mi javite pismom što skorim: od poslatih vama pjesama mojih, koje će se štampati(3) i koje su dobre, jer imam pjesama još, pa da se znam za slanje vladati. Zahvaljujući Vam unaprijed svesrdno na ljubavi, ostajem Vas iskreno pozdravljajući, vaš odan poštovatelj

U Mostaru 21. jan. 1892.

Aleksa Šantić          
(1) JAVOR, list za zabavu i nauku. Izlazio tri puta mjesečno pod uredništvom Zmaja Jovana Jovanovića u Novom Sadu od 1862. do 1863. kada se fuzionisao sa "Danicom" Đorđa Popovića. 1874. godine ponovo ga je pokrenuo Ilija Ognjanović Abukazem kao list za zabavu, pouku i književnost. Izlazio je do 1893.

(2) Pjesme pod naslovom "Ljubičice" nisu štampane u "Javoru". Tri pjesme pod naslovom Iz "Ljubičica" objavljene su u "Novoj Zeti" 2/1890, 207-208. 1891. objavljeno je još pet pjesama (1, 9-10) pod istim naslovom takođe u "Novoj Zeti".

(3) U toku 1892. godine Šantić je u "Javoru" objavio petnaest originalnih pjesama i jedan prevod s ruskog.
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm