ALEKSA ŠANTIĆ - MILANU SAVIĆU 

     Dragi gospodine

     Vaše iskreno pismo primio sam i budite uvjereni da sam Vam puno zahvalan na Vašim prijateljskim primjedbama, koje ću i usvojiti. -Vi mi pišete, da Vam se nastavak mojih "Spomenika"(1) sada ne svidi i da ih nećete u "Ljetopisu"(2) donijeti. Vi ste meni već davno o tome saopštili i ja sam na taj nastavak "Spomenika" već davno i zaboravio. - No, dragi gospodine: ima već godina dana, kako sam Vam poslao drugi ciklus svojih pjesama pod natpisom "Istočni zraci"(3). Vi ste mi s Vašim pismom odma odgovorili, da Vam se "Istočni zraci" vrlo dopadaju, osim dvije-tri pjesmice u njima, koje ćete izostaviti. Ja sam odma po prijemu Vašeg odgovora, poslao Vam još nekoliko pjesama, da ih uvrstite na mjesto onih, koje Vam se u tom već poslatom ciklusu (Istočni zraci) ne dopadaju. Vi ste i te naknadno poslate pjesme primili i odgovorili mi da Vam se dopadaju, te da ćete moj ciklus pjesama "Istočne zrake" skorim u "Ljetopis" uvrstiti. O ovom mome ciklusu donijelo je i "Br. kolo"(4) bilješku, a drugi srpski listovi, da će izići u "Ljetopisu". - No, po ovom Vašem pismu, izgleda mi, ako se ne varam, da ste Vi na moje "Istočne zrake" zaboravili, i da su se one među gomilama rukopisa ugušile. Pošto su mi te pjesme, po mome sudu, najbolje ljubavne pjesme, to Vas ovijem, dragi gospodine, bratski i učtivo molim, da ih među rukopisima potražite i da mi javite, kada ćete ih u "Ljetopisu" donijeti. - Ujedno Vas molim, da mi tom prilikom pošaljete i te propale "Spomenike".
Nadajući se Vašem skorašnjem odgovoru, bratski Vas pozdravlja Vaš iskreni

U Mostaru 4. Januara 1898.

Aleksa Šantić          
(1) "Spomenici", ciklus od 12 pjesama, objavljeni su u "Letopisu Matice srpske" 1896, CLXXXVIII (4), 135-140.

(2) "Letopis Matice srpske", najstariji književni časopis na Balkanu; pokrenut u Novom Sadu 1825, pod nazivom "Serbska Letopis" (kasnije Letopis Matice Srbske) od 1826. do 1864. izlazio u Pešti, a od tada stalno u Novom Sadu. Prvi urednik bio je Georgije Magarašević. Kasnije su ga uređivali: Jovan Subotić, Jakov Ignjatović, Jovan Đorđević, Antonije Hadžić, Tihomir Ostojić, Vasa Stajić i dr.

(3) "Istočni zraci" objavljeni su u "Letopisu Matice srpske" 1898, CXCIV, (2), 92-98.

(4) "Brankovo kolo", književni časopis. Počeo izlaziti u Sremskim Karlovcima 1895. godine svakog četvrtka. Prvi vlasnik i urednik bio mu je Paja Marković Adamov, a 1905. postao je odgovorni urednik Milan Budisavljević, koji je poslije Markovićeve smrti (1907) uzeo i uredništvo u svoje ruke. 1912. bio je urednik Dragutin J. Ilić, a odgovorni Dušan Kotur. Kao list za zabavu, pouku i književnost "Brankovo kolo" bilo je, pored "Letopisa Matice srpske", najbolji časopis u Vojvodini. Prestao je izlaziti u početku prvog svjetskog rata.
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm