ALEKSA ŠANTIĆ - MILANU SAVIĆU 

     Dragi gospodine,

     Vaše prijateljsko pismo primio sam, te Vam iskreno čestitam sekretarstvo(1), i radujem se što ste Vi sa tijem mjestom počašćeni, jer sam uvjeren da će Vašom poznatom marljivošću, naš "Ljetopis"(2) dobiti drugi oblik u svemu, koji će odgovarati našim književnim potrebama. - Po Vašoj želji, evo Vam šaljem jednu pjesmu "Ofelija"(3) pa Vas lijepo molim ako bude vrijedna da u "Ljetopis" uđe, da je predložite za nagradu, a ona će biti upotrebljena na knjižnicu našeg društva "Gusle"(4). Ja bih želio i ubuduće na "Ljetopisu" raditi, te ću čekati Vaš sud o toj pjesmi, pa ako ona bude dobra, latiću se višeg djela. Ja Vas molim dragi Gospodine, da budete dobri i da mi pismom javite za "Ofeliju".
Primite uvjerenje moga odličnog poštovanja

U Mostaru 11. Dec. 1895.

Aleksa Šantić          
(1) Milan Savić je izabran za sekretara Matice srpske 1895. godine.

(2) "Letopis Matice srpske", najstariji književni časopis na Balkanu; pokrenut u Novom Sadu 1825, pod nazivom "Serbska Letopis" (kasnije Letopis Matice Srbske) od 1826. do 1864. izlazio u Pešti, a od tada stalno u Novom Sadu. Prvi urednik bio je Georgije Magarašević. Kasnije su ga uređivali: Jovan Subotić, Jakov Ignjatović, Jovan Đorđević, Antonije Hadžić, Tihomir Ostojić, Vasa Stajić i dr.

(3) Pjesma "Ofelija" nije objavljena u "Letopisu Matice Srpske". Milan Savić je sugerirao Šantiću da je povuče (što potvrđuje pismo Alekse Šantića Milanu Saviću od 18. I 1896), što je ovaj i učinio.

(4) Knjižnica društva "Gusle" u Mostaru osnovana je 1890. Prvi knjižničar bio je Aleksa Šantić. Najveći broj knjiga knjižnici su poklonili članovi "Gusala". Kako su pozorišne predstave postale veoma popularne u Mostaru, knjižnica "Gusala" nabavila je veliki broj dramskih tekstova, vrlo često rukopisnih, i to je bila najčitanija lektira. 1898. knjižnica je imala ukupno 460 štampanih i rukopisnih drama. Najvrijedniji i najobavješteniji knjižničar bio je Jovo Tuta, koji je 1898. sistematski uredio knjižnicu i uveo nov način izdavanja knjiga i kontrole.
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm