Originalni rukopis pjesme : Na njivi - kasnije sa promijenjenim nazivom : O klasje moje
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm