Stari most
Klikni na slikuRJEČNIKBroj rječi: 577

       
www.aleksasantic.com


  A

 1. AČIK -- otvoreno, jasno, slobodno, drsko
 2. AČKOLSUM -- bravo, sjajno
 3. AD -- pakao
 4. AGA -- zemljoposjednik, veleposjednik, gazda
 5. AHBAB -- prijatelj
 6. ADIĐAR -- blago, dragocjenost, dragulj, nakit
 7. ADŽAMIJA -- neiskusan čovjek, početnik
 8. AKREBA -- rodbina, srodnik, rođak
 9. AKREP -- škorpion
 10. AKŠAM -- sumrak, suton, tj. doba od zalaska sunca do potpunog mraka
 11. ALAH -- vlastito ime Boga u islamu
 12. ALČAK -- vragolan, mangup
 13. ALAJ-BARJAK -- pobjednička zastava
 14. ALEM -- dragulj, dijamant
 15. ALIM -- učenjak (u pitanjima vjere), teolog, mudrac
 16. ALKA -- zvekir, kovni kolut na vratima
 17. ALTAN -- balkon
 18. AMAN -- zaboga, bogami, uzvik tuge, radosti, oduševljenja ili iznenađenja
 19. AMANET -- zalog, povjereno dobro koje se nekom daje na čuvanje, depozit
 20. AMBAR -- žitnica, spremište, skladište
 21. AMVON -- uzdignuto mjesto u crkvi; mjesto sa kojega se propovijeda
 22. ANATEMA -- prokletstvo
 23. APOSTOL -- poslanik, glasnik, propovijednik (jedan od dvanaestorice Hristovih učenika)
 24. ARBANAS -- Albanac
 25. ARKADA -- luk, svod
 26. ASPA -- rumenilo, crvenilo
 27. ASTAL -- stol
 28. ASTRA -- vrsta biljke (lijepa kata)
 29. AŠIKOVATI -- voljeti se, milovati se, ljubavno razgovarati, udvarati se, voditi ljubav
 30. AVALA -- zlo, bijeda
 31. AVAZ -- glas, novost
 32. AVERTITI SE -- doći sebi, osvijestiti se
 33. AVIZ -- razum
 34. AVLIJA -- dvorište

  B

 35. BAGLAMA -- šarka; željezna naprava kojom su vrata pričvršćena za dovratnik
 36. BAJ -- čarolija
 37. BAJAM -- badem
 38. BAKALIN -- trgovac na malo. BAKALITI - držati bakalnicu
 39. BALČAK -- držak mača ili sablje
 40. BARJAK -- zastava
 41. BASMA -- šareno platno, cic
 42. BATERISAVATI -- upropaštavati
 43. BAZARĐAN -- trgovac
 44. BAŽDAR -- službenik kojemu je dužnost da kontroliše mjere i utege, javni mjerač
 45. BEDEM -- zid
 46. BEG -- gospodin; turski plemićki naslov
 47. BEHAR -- cvijet (na voćkama)
 48. BEKRIJA -- pijanica, lola, propalica
 49. BELAJ -- nevolja, nesreća, jad, zlo
 50. BELćIM -- možda, tobože
 51. BELENZUK -- narukvica
 52. BELI -- zaista, sigurno, tako
 53. BERAT -- sultanov ukaz
 54. BERBERNICA -- brijačnica
 55. BESA -- vjera, obećanje, zadana riječ, časna riječ
 56. BESTIJA -- životinja
 57. BIRINDŽI -- broj, najbolji
 58. BISAGE -- dvije sastavljene torbe koje se prte preko ramena ili se vješaju o sedlo
 59. BLAGO -- stoka
 60. BOKOR -- struk kakve biljke, kita
 61. BOLAN -- uzvik odvraćanja od namjere
 62. BORIJA -- truba
 63. BRANA -- oranica
 64. BRSNA (grana) -- mladica, mlada (grana)
 65. BUDŽAK -- ugao, ćošak
 66. BUKADAR - mnogo
 67. BUKARA -- sud za piće, krčag, pehar, vrč
 68. BULBUL -- slavuj
 69. BULJINA -- vrsta sove
 70. BUMBUL - vidi BULBUL
 71. BUNJIŠTE -- đubrište
 72. BURILO -- burence, bačvica
 73. BURURET -- vrtoglavica, nesvijest, poremećaj, pometnja
 74. BUTUM -- čitav, sav, sve skupa, redom

  C

 75. CIGLI -- jedini
 76. CITRA -- žičani instrument
 77. CVANCIKA -- nekadašnji novac od dvadeset krajcara u nekadašnjoj Austro-Ugarskoj

  Č

 78. ČADOR -- šator
 79. ČAGALJ -- šakal
 80. ČALMA -- turban, saruk, platneni ovoj oko glave
 81. ČARA -- spas, izlaz
 82. ČARDAK -- zgrada drvena ili zidana sa (izbočenim) gornjim spratom
 83. ČELENKA -- nakit u obliku perjanice, srebrne, rjeđe zlatne, pričvršćen na kalpaku
 84. ČEMER -- jad
 85. ČERGAŠ -- ciganin koji živi u šatoru (čergi)
 86. ČEVRMA -- srebrnim nitima izvezena četverougaona marama, vjenčani dar
 87. ČIBUK -- cijev lule, lula
 88. ČIRAK -- svijećnjak
 89. ČOHA -- čvrsto sukno

  Ć

 90. ĆABA -- najveće islamsko svetište u Meki
 91. ĆAR -- trgovina, zarada, dobitak, korist, posao (trgovački)
 92. ĆEMANE -- gusle, violina
 93. ĆEPENAK -- vratašca od dućana kojima se gornje krilo diže, a donje spušta i podboči, te se na njemu izlaže roba
 94. ĆESAR -- car
 95. ĆILIM -- sag, tepih, prostirač
 96. ĆITAB -- knjiga
 97. ĆIVOT -- kovčeg sa moštima svetitelja (kivot)
 98. ĆUMEZ -- kokošinjac
 99. ĆUPRIJA -- most
 100. ĆURAK -- muški kaput postavljen i opšiven krznom
 101. ĆUTJETI -- osjećati

  D

 102. DAGARA -- limena posuda sa staklom; služi mjesto peći za grijanje
 103. DAMAR -- žila (arterija i vena), puls, bilo
 104. DAV -- tužba
 105. DAŽDA, DAŽD -- kiša
 106. DEDER -- daj, de
 107. DEMEK -- dakle, što bi rekli
 108. DEMIR -- željezo, željezna rešetka
 109. DEMIRLI PENDŽER -- prozor sa željeznim rešetkama
 110. DEMON -- đavo, vrag, zao duh
 111. DENJIZ - more
 112. DERT -- briga, tuga, žalost, bol, ljubavni jadi, obuzetost ljubavnim mukama
 113. DIJADEMA -- kraljevski povez oko glave, kruna
 114. DILBER -- dragi, voljeni
 115. DILJKA -- vrsta male puške
 116. DIMIJE -- vrlo široke hlače istočnjačkog kroja
 117. DINSUZ -- nevjernik
 118. DIN -- vjera, vjeroispovjest
 119. DIREK -- stup, balvan, greda
 120. DIZE -- red, niz
 121. DOGANA -- duhanski otkupni ured (u Hercegovini)
 122. DOLAF -- ormar u zidu
 123. DOVA -- molitva sa namjerom da se ostvari neka želja
 124. DOKSAT -- izbočeni dio prostorije preko vanjskog zida; neka vrsta balkona
 125. DOMAJA -- domovina, postojbina
 126. DUĆAN -- prodavnica, trgovina
 127. DUŠMAN -- neprijatelj, zlotvor
 128. DUNJAH -- vidi DUNJALUK
 129. DUNJALUK -- svijet, čovječanstvo
 130. DUVAK -- veo
 131. DUVAR -- zid
 132. DVERI -- vrata

 133. DŽABA -- na dar, na poklon, badava, besplatno
 134. DŽADA -- cesta, put
 135. DŽAMBAS -- cirkuski akrobata na konjima, trgovac konjima, prepredenjak
 136. DŽAN -- duša, život
 137. DŽANUM -- dušo moja
 138. DŽANFEZ -- vrsta svilene tkanine čije se boja prelijeva u više nijansi
 139. DŽEFERDAR -- vrsta puške, katkada ukrašene sedefom, draguljima
 140. DŽELAT -- krvnik
 141. DŽENET -- raj
 142. DŽERIDA -- novine, časopis
 143. DŽUBA -- dugačka muška haljina bez rukava
 144. DŽUMBUS -- zabava, veselje, nered

  Đ

 145. ĐAKONIJA -- poslastica
 146. ĐAURSKI -- nevjernički, kršćanski
 147. ĐENUTI -- desiti
 148. ĐERDAN -- ogrlica, lanac o vratu, niska
 149. ĐERĐEF -- okvir u koji se napinje platno za vezenje
 150. ĐINĐUVA -- naušnica, bižuterija
 151. ĐOGAT -- konj bijele dlake
 152. ĐUGUM -- veliki sud (vrč), za vodu
 153. ĐUL -- ruža
 154. ĐUL BEHAR -- cvijet ruže koji tek procvjetava
 155. ĐULS -- ružina vodica
 156. ĐUNAH -- grijeh, krivica

  E

 157. ELAMET -- oluja, mećava, nevrijeme, kijamet
 158. ELEGIJA -- lirska pjesma prožeta tužnim raspoloženjem
 159. ELEM -- dakle
 160. EVANĐELJE -- vidi: JEVANĐELJE

  F

 161. FALE -- gatanje, vračanje
 162. FALJASTI -- nesposoban
 163. FARISEJ -- licemjer, prenemagalo; čovjek koji samo izvana pokazuje krepkost ili
  privrženost nekoj ideji; čovjek koji se pretvara
 164. FERMAN -- zapovijed
 165. FES -- kapa osobitog oblika, obično crvena (nazvana po gradu Fesu u Maroku gdje
  su je izrađivali; uvedena je u Turskoj 1826. god. mjesto čalme i saruka)
 166. FESLIĐEN -- bosiljak
 167. FILA -- piljarica
 168. FILDŽAN -- šoljica bez ručke iz koje se pije crna kafa
 169. FITNIJA -- spletka

  G

 170. GIG -- legendarni kralj koji je imao prsten što ga je činio nevidljivim
 171. GLADILICA -- brus
 172. GNJAT -- članak na nogama
 173. GOLGOTA -- brežuljak kod Jerusalema gdje je - po hrišćanskoj predaji - bio razapet Isus Hrist
 174. GONDŽE -- drago, milo, lijepo
 175. GRADINA -- bašta
 176. GRANAT -- nar, šipak, mogranj, vrsta južnog voća
 177. GRED -- zakoračaj
 178. GREDA -- put
 179. GREDE -- stijene
 180. GREŠA -- kiselo grožđe
 181. GRIMIZ -- ljubičasto-crvena boja
 182. GRIVNA -- ogrlica
 183. GRMLJENICA -- naušnica, đinđuva
 184. GUKA -- grba
 185. GURABIJA -- kolačići od meda, masla, brašna i badema koji mogu dugo stajati

  H

 186. HABER -- novost
 187. HADŽI -- islamski hodočasnik koji je bio u Meki, ili u Jeruzalemu ako je kršćanin
 188. HAIR -- dobro, dobrota, sreća, korist
 189. HAJĐIĐI -- dobrotvor
 190. HAJVAN -- životinja
 191. HAK -- onaj dio prihoda u naturi koji su kmetovi morali davati spahiji
 192. HAKA -- doskočiti nekome
 193. HALA, ALA -- aždaja, zmaj
 194. HALALITI -- oprostiti
 195. HALKA -- zvekir, kovni kolut na vratima
 196. HAMAL -- nosač
 197. HAMAM -- javno kupatilo
 198. HANDŽAR -- orijentalni dvosjekli bojni nož za siječenje i bodenje
 199. HARA -- vrsta svilene tkanine
 200. HARAR -- vreća
 201. HARAM -- prokletstvo, grehota
 202. HARAMIJA -- razbojnik, zločinac, kradljivac
 203. HARZUS -- ugursuz, lupež ništarija
 204. HASITI SE -- biti drzak, naduven
 205. HASUL -- dobit, korist
 206. HASUM -- suparnik, zavidljivac
 207. HATLIJA -- konjanik
 208. HAZUR -- spreman
 209. HEFTA -- sedmica, tjedan
 210. HERUVIM -- anđeo
 211. HODŽA -- muslimanski duhovnik, vjeroučitelj, profesor u medresi, vjerski obrazovana osoba
 212. HOKANJE -- vikanje
 213. HOLI -- oholi
 214. HORDA -- čopor, rulja, neorganizirana skupina
 215. HRBAT -- grba
 216. HRNJAGA -- gomila
 217. HRT -- vrsta psa
 218. HUĆUM -- presuda, osuda
 219. HUDO -- jadno
 220. HUDŽUD -- napad, navala

  I

 221. IBRIK -- bakren sud sužen prema vrhu, a služi za lijevanje vode ili kafe
 222. IGBAL -- sreća, uspjeh
 223. IGUMAN -- starješina pravoslavnog manastira
 224. IHTIJAR -- starac
 225. IKONA -- slika sveca ili boga u pravoslavnim crkvama, i to na drvetu ili na platnu, za razliku od slika na zidu - fresaka
 226. IKONOSTAS -- udubina u zidu, polica ili postolje, gdje se drže ikone u pravoslavnim kućama
 227. IKSAN -- insan, čovjek
 228. ILUMA -- nauka, znanje
 229. IMAM -- muslimanski svećenik
 230. IMAN -- vjera, zakon, islam
 231. ISKARIOT -- Juda koji je izdao Hrista, izdajica, nevjernik
 232. ISKATI -- tražiti, pitati
 233. ISLAM -- monoteistička religija koju je osnovao Muhamed
 234. IVA -- vrsta vrbe
 235. IZBA -- koliba, ostava, mala soba
 236. IZMIRNA -- vidi: SMIRNA
 237. IZNEBUHA -- iznenada
 238. IZUN -- ovlaštenje, odobrenje

  J

 239. JABANA -- strano, nerazgovjetno
 240. JACIJA -- noćna molitva
 241. JAGLUK -- vezena maramica
 242. JALAN-DŽERIDE -- lažne novine, trač časopis
 243. JALAN-ZAPIS -- lažni (hodžin) zapis
 244. JARA -- vrućina
 245. JARAN -- drug
 246. JASPRA -- sitan srebrn novac, novac uopšte
 247. JAŠMAK -- velika marama kojom žene povezuju glavu
 248. JATAGAN -- dugi krivi nož poput sablje
 249. JATAK -- čovjek koji je skrivao hajduke i davao im sklonište preko zime
 250. JAVAŠ -- lijen
 251. JEČERMA -- preklopan prsluk (s rukavima) ukrašen gajtanima
 252. JEKTEN -- sasvim
 253. JENĐA -- žena koja u svatovima ide uz mladenku
 254. JETIM -- siroče, maloljetnik
 255. JEVANĐELJE -- dio biblije: Novi zavjet - izvještaji sastavljeni u prvim vjekovima hrišćanstva o životu i učenju Isusa Hrista
 256. JORGAN -- pokrivač za krevet

  K

 257. KABAO -- vedro
 258. KADIFA -- samt, baršun, pliš, velur
 259. KADIJA -- sudija
 260. KAIL -- gotov, spreman, zadovoljan
 261. KAJFA -- hebrejski prosvećenik, na čiju je inicijativu Hrist pred Rimljanima optužen i osuđen na raspeće
 262. KAJIN -- po biblijskoj priči prvorođeni sin Adama i Eve, po zanimanju stočar, ubio brata Abela, zemljoradnika, kada su obojica prinjeli žrtvu bogu, no ovaj njegovu žrtvu nije primio nego Abelovu
 263. KAL -- blato
 264. KALDRMA -- pločnik od neravnog kamenja
 265. KALFA -- pomoćnik majstora
 266. KALHANSKI -- od Kalhan: prorok iz grčke mitologije
 267. KALKAN -- štit, zakon
 268. KALPAK -- kapa od krzna; kaciga
 269. KALUĐER -- redovnik, monah
 270. KAM -- kamen
 271. KAMELIJA -- vrsta ljekovite biljke sa tamnozelenim mesnatim listovima i krasnim cvjetovima, od koje se pravi čaj
 272. KANATI -- drveni prozori, grile
 273. KANDELABR -- veliki raskošni svijećnjak s ograncima za umetanje svijeća, stub sa svijetiljkom za uličnu rasvjetu
 274. KANDILO -- posudica od raznobojnog stakla, obično viseća, u kojoj gori žižak u ulju
 275. KANTAR -- vaga
 276. KAPIDŽIK -- mala vrata
 277. KARAR -- prava mjera nečemu
 278. KARATI -- ružiti, koriti
 279. KATAKOMBE -- podzemni hodnici i pećine u kojima su prvi kršćani sahranjivali svoje pokojnike i skupljali se na molitvu i sastanke
 280. KATARKA -- jarbol
 281. KATRAN -- crna smola od uglja
 282. KAURI -- nevjernik
 283. KAVAZ -- krletka
 284. KAZAMAT -- zatvor, ali i samica u zatvoru
 285. KIJAMET -- nevrijeme, kraj Svijeta, Sudnji Dan
 286. KIKU -- zaobljeni planinski vrh, glavica
 287. KINDŽAL -- široki kavkaski nož, bodež (s obje strane oštar), kama
 288. KIVOT -- kovčeg sa moštima svetitelja (ćivot)
 289. KLEPKA -- klepetaljka
 290. KLJAST -- sakat
 291. KMET -- seljak u najamnom odnosu kod feudalaca
 292. KNUT -- bič
 293. KOKETA -- namiguša, žena koja očijukanjem nastoji da se svidi
 294. KOLAJNA -- ogrlica
 295. KONDIR -- vrč, krčag, pehar
 296. KOPARAN -- gornji kaput od domaćeg sukna
 297. KORAN -- vidi KUR'AN
 298. KORDUN -- vrpca
 299. KRASNA -- kramp, pijuk, budak
 300. KRIN -- ljiljan
 301. KRIVITI -- vikati
 302. KRLETKA -- kavez
 303. KRMANOŠ -- kormilar
 304. KRŠNA -- jedra (djevojka)
 305. KUBE -- kupola
 306. KUBURA -- pištolj
 307. KUBURLIJA -- mala puška
 308. KUHVET -- moć sila, snaga
 309. KUK -- veliki kamen, stijena
 310. KUMAŠ -- vrsta svile, atlas, saten
 311. KUMIR -- kip ili lik kome se iskazuje obozavanje, idol
 312. KUMRA -- ptica gugutka, vrsta grlice
 313. KUNDURDŽIJA -- obućar, cipelar
 314. KUR'AN -- sveta knjiga muslimana
 315. KURISATI -- namjestiti, napraviti
 316. KUTNJE -- kućno

  L

 317. LAKAJ -- sluga
 318. LAMPADA -- svjetiljka
 319. LANTEŠA -- sijalica
 320. LATERNA -- svjetiljka, žižak, fenjer
 321. LAVRA -- naziv nekih posebno znamenitih manastira, glavni manastir
 322. LAZILA -- skele
 323. LEDENICA -- mala puška okovana srebrom
 324. LENGER -- sidro
 325. LIKA -- hor
 326. LIKTOR -- osoba koja je pratila nekoga od viših službenika starorimske republike, noseći svežanj prutova
 327. LIMAN -- zaliv, močvarni zaliv, morski rukavac
 328. LISKA -- mangup, besposličar, lukav i snalažljiv čovjek
 329. LITURGIJA -- služba božja, jutarnje hrišćansko crkveno bogoslužje; odgovara katoličkoj misi
 330. LIVOR -- revolver
 331. LOKUM -- vrsta slatkiša od brašna, šećera, oraha ili badema
 332. LONDŽA -- mjesto u kući ili izvan kuće gdje se sjedi, razgovara i pije
 333. LOPITI -- liptiti
 334. LOŽA -- kućica, kolibica
 335. LUČ -- buktinja
 336. LUKA -- zemljište pored rijeke
 337. LUNA -- mjesec

  LJ

 338. LJELJO -- bog proljeća i ljubavi u slovenskoj mitologiji
 339. LJESA -- figurativno: sloj

  M

 340. MAGAZA -- skladište, dućan, prodavnica, spremište, stovarište
 341. MAHALA -- dio grada, gradska četvrt
 342. MAHNIT -- lud
 343. MAJDAN -- rudnik
 344. MANDAL -- naprava za osiguranje vrata od provale, zasun, reza
 345. MANGALA -- posuda za žeravicu
 346. MARIJAŠ -- sitan novac
 347. MARVA -- stoka
 348. MATATI -- varati, zavitlavati
 349. MATROZ -- mornar
 350. MEDINA -- drugi po važnosti islamski grad iza Meke
 351. MEDŽLIZ -- najviše islamsko vijeće
 352. MEHANA -- krčma, gostionica
 353. MEHLEM, MELEM -- mast za rane, lijek
 354. MEJDAN, MEGDAN -- bojno polje; pa i sam boj, dvoboj, borba
 355. MEJTEF -- osnovna islamska škola
 356. MEKA -- najvažniji islamski grad
 357. MELEKŠA -- ljubičica
 358. MEMLA -- vlaga, trulež, mokrina
 359. MENAŽERIJA -- zoološki vrt
 360. MERAK -- želja, strast, zadovoljstvo
 361. MERDŽAN -- koral
 362. METEIZ -- rov, šanac, opkop od zemlje
 363. METENISATI -- kajati se, činiti pokoru
 364. MEZAR -- grob
 365. MILJE -- dobrota, dragost
 366. MINARET -- vidi: MUNARA
 367. MIROPOMAZNA -- blagoslovena
 368. MIZDRAKA -- spadalo, klipan
 369. MLAKA -- bara, lokva
 370. MNIJETI -- misliti
 371. MOGILA -- grob
 372. MRKOV -- konj mrke boje
 373. MUFTIJA -- islamski učeni prvak
 374. MUJEZIN -- osoba koja sa munare poziva vjernike na molitvu
 375. MUKTAR -- starješina mahale
 376. MUNARA -- tanak i visok toranj uz džamiju sa kojega mujezin poziva vjernike na molitvu
 377. MURVA -- dud (drvo i plod)
 378. MUŠEBAK -- drvena rešetka na prozoru

  N

 379. NADŽAK -- ubojna sjekira, sjekirica na dugom dršku, s oštricom na jednoj a čekićem na drugoj strani
 380. NAFORA -- posvećen hljeb koji se u crkvama dijeli vjernicima kao pričest
 381. NAMET -- porez
 382. NANULA -- drvena obuća, sandala na kojoj je odozdo drvo, a koža samo iznad prstiju; ženske papuče
 383. NARGILA -- lula sa sudom ispunjenim vodom kroz koju prolazi duvanski dim
 384. NASIJAT -- savjet, nagovor, opomena
 385. NAVILJCI -- snopovi
 386. NAZLI -- gizdav, koketan, izvještačen
 387. NEIMAR -- radnik
 388. NERON -- rimski car u 1. vijeku nove ere
 389. NIMFA -- u starogrčkoj mitologiji - boginja drugog reda; nimfe su predstavljale različite prirodne sile; dijelile su se na šumske, gorske, riječne, morske itd...
 390. NIZAM -- nekadašnja redovna turska vojska

  NJ


  O

 391. ODEŽDA -- odjeća
 392. ODŽAK -- dimnjak
 393. OGAR -- lovački pas
 394. OKA -- mjera za težinu (1.282 kg) i zapreminu (oko litre i po)
 395. OMARA -- vrućina
 396. OREADA -- planinska nimfa, gorska vila
 397. OREOL -- svijetli krug, sjaj, slava, poštovanje koje nekoga okružuje, aureola
 398. ORKAN -- silan vjetar
 399. OSANA -- od: hosana - pozdrav: spasi! - kojim su pozdravljali Hrista pri njegovom ulasku u Jerusalem
 400. OSJE -- klasje
 401. OSTRUGA -- kupina, rozga, poduporanj
 402. OTUR EFENDUM -- onaj koji se samo isjeđava po kafanama

  P

 403. PARIP -- brzi konj
 404. PAŠA -- upravnik velike pokrajine - pašaluka
 405. PENDŽER -- prozor
 406. PERČIN -- pramen, pletenica
 407. PERIŠAN -- nesređen, neuredan
 408. PERIVOJ -- lug
 409. PERUN -- bog gromovnik starih Slavena
 410. PERVAZ -- ograda
 411. PEŠ -- prednji dio haljine, skut kaputa
 412. PILAT -- ime rimskog upravnika Galileje za čije je vladavine razapet Hrist, on je direktno kriv za Hristovo stradanje jer ga je predao Kajfi na suđenje
 413. PLANDOVATI -- ljenčariti, odmarati
 414. POBRO -- pobratim
 415. POGAN-AVAZ -- loš glas (o nekome)
 416. POJATI -- pjevati
 417. PORFIRA -- purpur, grimiz
 418. PORTAL -- velika vrata
 419. POVOR -- oštra strmen, vrh brda
 420. PRAM -- pramen
 421. PRAMALJEĆE -- proljeće
 422. PRATLJAČA -- sredstvo za pranje veša
 423. PREĐA -- mreža
 424. PRETIO -- ugojen
 425. PRIGANO -- prženo
 426. PRIJEVOR -- zasovnica od drveta ili gvožđa, a stavlja se preko vrata radi zatvaranja, gvozdena šipka na vratima
 427. PRISOJ -- lug
 428. PROROK -- poslanik Muhamed, osnivač islama
 429. PRTINA -- rasčišćen put kroz snijeg
 430. PSALAM -- zanosna pobožna pjesma, hvalospjev
 431. PUCA -- dugme
 432. PUK -- narod
 433. PUSAT -- oprema za konja
 434. PUTIR -- čaša sa vinom iz koje sveštenik kašičicom pričešćuje vjernike

  R

 435. RAHAT -- zadovoljan, raspoložen
 436. RAHATLUK -- odmor, bezbrižnost, udobnost
 437. RASA -- monaška haljina
 438. RAZBOJ -- mjesto na kome se dogodila bitka
 439. RAZI -- voljan
 440. RIZA -- sveštenička haljina, mantija
 441. ROTKO -- rodno
 442. RUBAC -- džepna maramica
 443. RUDINA -- poljana
 444. RUSVAJ -- metež, gužva
 445. RUŠPIJA -- mletački dukat, cekin, zlatnik

  S

 446. SABAH -- zora, osvit, jutro
 447. SABUR -- strpljenje
 448. SAČ -- metalni poklopac pod kojim se peče hljeb
 449. SAHAT -- sat
 450. SALEP, SALEBDŽIJA, SALEBDŽINICA -- vrsta gomolja koji - kuhan u vodi - daje omiljeno (zimsko) piće na Balkanu. SALEBDŽIJA -- prodavač salepa. SALEPČINICA -- salepčijina prodavnica
 451. SAMUR -- vrsta lasice, zrdav, zibelin, sobolj
 452. SANKIM -- biva
 453. SARUK -- šal, ili tanko platno savijeno oko kape na glavi, čalma
 454. SATANA -- đavo, vrag, zao duh
 455. SEBAR -- rob, težak, kmet
 456. SEĆIJA -- poširoka, uza zid postavljena klupa prostrta ćilimima
 457. SEDEF -- unutrašnja strana ljušture školjke
 458. SEF -- zabuna, nehotična greška
 459. SEIRITI -- razmatrati
 460. SEKA -- pješčani sprud
 461. SELAM -- pozdrav
 462. SERDŽADA -- mali ćilim za klanjanje molitvi kod muslimana
 463. SEVDAH -- ljubavna čežnja, ljubavni zanos
 464. SEVLIJA -- čempres
 465. SIMVOL -- simbol
 466. SINDŽIR -- lanac
 467. SINIJA -- niski stol
 468. SIRAK -- siromah
 469. SIRJAK -- siromah
 470. SIVAC -- magarac
 471. SJAKTI -- sjaji
 472. SKALE -- stepenice
 473. SKIPTRA -- znak vladarske časti i vlasti
 474. SKOT -- životinja
 475. SMAGLI -- onemoćali
 476. SMIRNA -- mirta, mirisna smola nekih tropskih stabala (izmirna)
 477. SOČITI -- dozrijevati
 478. SOFRA -- stol, trpeza, sinija
 479. SOKAK -- ulica
 480. SOMUN -- lepinja, bijeli okrugli pekarski hljeb
 481. SPILA -- pećina
 482. SRKLET -- uzrujanost, nervoza
 483. SRMA -- srebro
 484. STAMBOL -- Istambul
 485. STIJEG -- zastava
 486. STOPANICA -- domaćica, gazdarica
 487. STRUKA -- vrsta tkanine
 488. SULTAN -- titula monarha nekih muslimanskih država (u Turskoj naziv vladara od 13.vijeka)
 489. SURE -- poglavlje u Kur'anu
 490. SUSTATI -- umoriti se
 491. SUTON -- sumrak
 492. SUŽANJ -- rob

  Š

 493. ŠAJKA -- čamac
 494. ŠALVARE -- široke turske hlače, naročito suknene
 495. ŠAMA -- Sirija
 496. ŠARKIJA -- orijentalni instrument s većim brojem (7-8) žica
 497. ŠEBOJ -- maćuhica, ukrasna biljka sa žutim cvjetovima
 498. ŠEDRVAN -- vodoskok
 499. ŠEFIDA -- prvi susjed
 500. ŠEHER -- veliki grad
 501. ŠESTARITI -- kružiti
 502. ŠIĆAR -- dobit, dobitak, korist. ŠIĆARITI -- koristiti se, zarađivati, uspješno trgovati
 503. ŠIJA -- vrat
 504. ŠILJTE -- malen jastuk, dušek na kome se sjedi
 505. ŠINUTI -- udariti
 506. ŠIPAK -- nar
 507. ŠKOLJ -- ostrvo
 508. ŠKRKA -- škrap, kamenjar
 509. ŠKROB -- vrsta jela
 510. ŠLJAKA -- štaka
 511. ŠLJEME -- krov
 512. ŠLJUKA -- cjevanica (na nozi)
 513. ŠMIGNUTI -- pobjeći
 514. ŠOBOTATI -- tupo odjekivati pod udarom
 515. ŠOKICA -- katolkinja
 516. ŠTACIJA -- stanica, kolodvor
 517. ŠTITI -- čitati

  T

 518. TABOR -- logor
 519. TALUMITI -- vježbati
 520. TALJIGATI -- klizati
 521. TAMJAN -- vrsta mirisave smole iz istočnih zemalja; upotrebljava se za kađenje u crkvama
 522. TAVNICA -- tamnica
 523. TAVNO -- tamno
 524. TAZE -- svježe
 525. TEFERIČ -- izlet
 526. TERZIJAN -- trzalo za tamburu
 527. TILSUM -- talisman, amajlija
 528. TIMOR -- kameniti vrh, krš
 529. TIRANIN -- vladar koji vlada nasilnički
 530. TITAN -- gigant, gorostas
 531. TOBE -- pokajanje
 532. TOKA -- ukras (sprijeda) na konju, metalno dugme ili pločica na narodnoj nošnji (na prsima)
 533. TOKMAK -- malj, mali buzdovan, palica, toljaga
 534. TRABUNITI -- šumoriti
 535. TRALJE -- dronjci
 536. TRS -- čokot
 537. TRSNAT -- snažan
 538. TUČA -- grad, krupa
 539. TURBAN -- saruk, čalma, pokrivalo za glavu kod muslimana

  U

 540. UBAVO -- lijepo
 541. UGAR -- neobrađena njiva
 542. UGURSUZ -- lupež ništarija
 543. UKUISATI -- dolikovati, priličiti
 544. ULEMA -- pravnici u islamskim zemljama
 545. URMAŠICE, HURMAŠICE -- vrsta slatkiša
 546. USUD -- sudbina

  V

 547. VAJ -- vapaj
 548. VAJDA -- dobitak, korist
 549. VALAH -- tako mi Boga, bogami, zaista
 550. VASELJENA -- vasiona, svemir
 551. VEĐE -- obrve
 552. VELENAC -- šarenica, ćilim
 553. VEREM -- suh čovjek
 554. VERGL -- mehanički instrument sa jednom ili dvije melodije na koji se svira okretanjem ručke
 555. VERIGE -- okovi
 556. VESTA -- starorimska boginja domaćeg ognjišta, kućne sloge, čestitosti, sigurnosti
 557. VESTALKA -- Svećenica boginje Veste; Vestalke su čuvale sveti oganj u Vestinom hramu a nisu se smjele udavati ni ogriješiti o moral; koja bi se ogriješila bila bi živa zakopana
 558. VIS -- uzvišenje
 559. VODIERA -- futrola za brus
 560. VRAN -- crn
 561. VRANAC -- konj crne boje

  Z

 562. ZACIPLJENO -- zaljubljeno
 563. ZAHODNO -- zalazeće
 564. ZAMAN -- uzalud
 565. ZAMANDALITI -- zaključati
 566. ZAPIS -- amajlija
 567. ZEFIR -- topli blagi vjetar; lahor
 568. ZELENKO -- konj sive boje
 569. ZEMBILJA -- vrsta košare od šiblja
 570. ZERDELIJA -- vrsta rane šljive
 571. ZIJAN -- šteta, gubitak, kvar
 572. ZIPKA -- kolijevka
 573. ZORAN -- silan
 574. ZUBLJA -- baklja
 575. ZULUM -- nasilje, nepravda, okrutnost, tiranija, teror

  Ž

 576. ŽEZLO -- znak vladarske časti i vlasti
 577. ŽRECI -- suci


ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm