MILA 

Sedi Mila
Sred majčina krila;
Lice mršti kao baba stara,
Jer je, eno, blago majka kara
Što u ćumez uvukla se bila.

Milo, Milo, čuvaj se belaja,
Kvočka ne da pilića ni jaja -
Šinuće te sa dva krila vrana,
Pa ćeš ljuti' dopanuti rana!


1921.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm