HRANITELJKA 

Tek što dan je
Osvanuo rani,
Kraj ćumeza eno Neda stoji;
One lepe
Svoje koke hrani
I piliće
U gnijezdu broji.


1921.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm