POVRATAK IZ POLJA 

S korpicama punim mirisava cveta,
Iz polja se vraća Ljubica i Sveta.

Ljubica će korpu svojoj mami dati,
A brat njeni Sveta svome dragom tati.


1922.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm