POVRATAK 

Ko je, ko je
Ono dvoje
Malih tamo?
Vidimo im leđa samo.
Čini mi se ona manja
Da se zove lepa Janja;
A kraj ove
Njena prija
Lepa Cvija.
S poljskog rada,
Idu kući
Pevajući


1921.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm