SVIJETLI DAN 

LICA:


Vila Srbije;
Vila Crne Gore;
Vila Kosovka;
Duh Karađorđev;
Mnoštvo vila;
Mnoštvo naroda.
- Avala. Sunce se rađa. U daljini čuju se praznična zvona i pojanje: "Tebe Boga hvalim!" - Kad pjesma bude dovršena, Avala zablista i mnoštvo vila doleti. -


Vila Srbije:
Svanulo je! Evo dana!
Sestre moje sa svih strana,
Hod'te u moj zagrljaj!
Za nas više tuge nema,
Bog nam blagi, evo, sprema
    Novu sreću, novi sjaj!
Ispuni se želja davna:
Na unuku Đorđa slavna,
Kao sunce, sv'jetla, čista,
Lazareva kruna blista
    Da slobodom grije nas!
Zdravo naša snago nova,
Zdravo srećo Srbinova,
Zdravo,
Slavo,
Kruno sjajna!
    U tebi je roda spas!

Hor vila:
Ispuni se želja davna:
Na unuku Đorđa slavna,
Kao sunce, sv'jetla, čista,
Lazareva kruna blista
    Da slobodom grije nas!
Zdravo naša snago nova,
Zdravo srećo Srbinova,
Zdravo,
Slavo,
Kruno sjajna!
    U tebi je roda spas!

(Vila Crne Gore pristupa vili Srbije.)

Vila Crne Gore:
Danas širom Srpstva leti
Tvoje sreće odjek sveti,
Pa i srce moga borca,
Moga brata Crnogorca,
    Danas silni grije žar.
Primi, sestro, cjelov ovi,
Neka Gospod blagoslovi,
Neka čuje nas:
Nova kruna
Sunca puna,
Kroz visoke lovor-grane,
Blistala nam na sve strane
    Uz vaskrsnih zvonâ glas!

Hor vila:
Neka Gospod blagoslovi,
Neka čuje nas:
Nova kruna
Sunca puna,
Kroz visoke lovor-grane,
Blistala nam na sve strane
    Uz vaskrsnih zvonâ glas!

(Vila Kosovka pristupa vili Srbije.)

Vila Kosovka:
Od Kosova, od Vardara,
    Gdje robovski dršće glas,
Gdje krv brata, sa handžara
    Dušmanskoga, traži spas,
I ja dođoh, sestro, vilo,
Da pozdravim slavlje milo,
I sa onih tužnih polja,
Tužnih polja od pokolja,
Kuda mutan oblak plovi,
Donosim ti cvijet ovi.
K'o amanet bratski, sveti,
U v'jenac ga kralju pleti!
U njemu je sila jaka:
Tu su duše svih junaka
A te duše danas zbore:
"Blago nama, biće zore,
Na unuku vođe slavna
Našeg cara kruna sjaje,
Sv'jetla kruna, suncu ravna,
Nama sveti pozdrav šalje:
Ubrišite s oka suze
I jad što vas tako pati,
Što Kosovo nekad uze,
Kosovo će opet dati!

Hor vila:
Ubrišite s oka suze
I jad što vas tako pati,
Što Kosovo nekad uze,
Kosovo će opet dati!

(U daljini čuje se klicanje naroda: "Živio kralj! Živila kruna!")

Vila Srbije:
Gdje si, slavo, roda velikoga?
Probudi se iz počinka svoga,
Hodi, Đorđe, sad je Vskrs novi,
Na Unuku krunu blagoslovi!

(Avala silno zablista i Duh Karađorđev pojavi se.
Mnoštvo naroda sa svih strana pristupa sa kapom u ruci.)

Hor vila i naroda:
    Raduj se moćni, silni i jaki,
    Veliki Vožde naroda svog!
    Podvige tvoje, žrtve i muke
    Obilnim darom dariva Bog!
    Tvoja se slava s nova vinu,
    Iz broba Đorđe, Pravda sinu
    I dušom dahnu Srb:
Na sv'jetlom čelu unuka tvoga,
K'o jarko sunce sjajna, čista,
Pogledaj, Đorđe, kako blista
Ta slavna kruna, taj slavni grb!

Duh Karađorđev:
Bože, o Spase, što iz groba
    Podiže nekad narod ovi,
Pobjednim lavom stvori roba,
    Srbiju moju blagoslovi!
O, blagoslovi krunu, Bože
    Unuku mome daruj moć.
Da vjeran rodu uvjek može
    Na sv'jetla, nova djela poć'!

Hor vila i naroda:
Bože silni, što iz groba
    Diže nekad narod ovi,
Pobjednikom stvori roba,
    Pomiluj nas! Blagoslovi!
Blagoslovi i podari
    Srpskom kralju moć i sjaj!
Ti mu slavom v'jek ozari,
    Ti mu, Bože, sreću daj!

Blagoslovi! Sred megdana
    Da možemo gordo stati,
I, u času strašnih dana,
    Krv i život za dom dati!
Da duh lava topolskoga
    Ne prokune nigda nas!
Širom roda velikoga
    Nek' nam slavan bude glas!

Blagoslovi! S tvog oltara
    Daruj braći sloge trajne,
Da pod skiptrom svog vladara
    Umom teku v'jence sjajne!
Nek' djedovske kosti svete
    Raduju se u snu svom,
Gdje unuci suncu lete
    I lovorom kite dom!

Blagoslovi! Gromkom silom
    Smeti vraga, što zlo sluti;
Da nam nikad zemljom milom
    Ne zavlada dušman ljuti!
Blagoslovi i podari
    Srpskom kralju moć i sjaj!
Ti mu slavom v'jek ozari,
    Ti mu, Bože, sreću daj!Za vrijeme pjesme sine svjetlost i obasja Karađorđev duh, a zatim mnoštvo anđela sleti i drži vijence nad glavom Karađorđevom. Kad se pjesma svrši, zavjesa lagano pada, a u daljini čuju se zvona i pojanje: "Tebe Boga hvalim!"


1904.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm