VAZNESENJE 

Razaram bola sve tamnice tvrde,
Gdje tako dugo akrepi me dave
I ujedima truju me i grde.

Letim i smrzle grudi mi se krave -
Rukama hvatam plamenove zore,
Oni me dižu u svodove plave.

I šume, trepte, šire se, i gore
U vihorima radosti, i sile,
Pobjeda slavnih što se jutros hore

Sve od Vardara pa do Soče mile.
Moj bog, u meni što je mrtav bio,
Probudio se i u grotlo spile

Očaja moga sve izvore slio.
I sad kô more, gde svjetlilo grije,
Moja se duša širi. I niz cio

Okean njeni, kome kraja nije,
Galebi kruže, svud borovi brode;
I s harfom, gorda i ljepša od svije',

Na krmi blista kraljica slobode!


1914.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm