NA OBALI DRAČA 

Ovdje pobi,
Barjaktaru,
    Svilen barjak, zlatne rojte!
Sokolovi,
Slavu staru
    Milutina kralja pojte!
Neka leti
Kao bura,
I na Drini i na Savi
Braći javi:
Naš je! Naš je Jadran plavi!
    Ura!...

O Srbijo,
Mili dome,
    Krasni li si lovor splela!
Po širokom Skutu tvome
    I svetosti tvoga čela,
Snova, eto,
Pun azura,
Jadran sipa, iz dubina
I širina,
Sjaj korala i rubina
    Ura!...

Zdravo! Zdravo!
More plavo!
    Svoju krv smo za te dali,
Toplu, blagu,
Milu, dragu,
    K'o tvoj biser i korali...
Pa htjedne li
Divlja bura
S tebe da nas makne samo -
Mreti znamo -
Bez krvi te mi ne damo!
    Ura!...


1913.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm