PONOR

Lomljava i praska. Ječi klanac dugi,
A visoko, gde se dižu grede kose,
Kô dva mrka diva dva se brata nose -
Jedan je sa Drine, a s Marice drugi...

Pod njima duboko grmi Vardar stari,
I pauci smrti predu crne niti...
A oni se hrvu... Ko će žrtva biti?...
Jeka. Svod se trese. Grakću lešinari.

Već na rubu stoje. Odlučno je doba.
Niz litice oštre srušiše se oba,
I mlaz vode pljusnu. Sunce za vrh seda.

Juriš, posrtanje, vapaj, škrgut zuba,
Krv i ropac... Trešte zvuci kobnih truba...
Sam, sa stene, s bolom sin Nemanje gleda...


1913.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm