BEGOVIMA 

Ovamo, doli sa šiljteta! Doli
U puk i narod gdje pucaju rebra
Suha i mukom izmučena sebra,
Što s crnim hljebom samo smoči soli.

Ovamo! Čujte nevolje i boli
Onog što nikad sreće ružu ne bra,
Dok vi za oke svog zlata i srebra
Gradite londže... Doli! Doli! Doli!

Ako ste vjerni propisim' kurana,
Sunca što blista sred noći i dana,
Ovamo, gdje se lomi snaga muška

Nevoljnog brata, što rad suhe kore
Za draču hvata, stenje, vuče, ore,
Dok vas na šiljti mirno san ljuljuška.


1911.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm