LEPTIROVA PJESMA 

Što bi,
Što bi
    Suze lio
I umir'o s tajne tuge,
Kad je Život tako mio
I pun
Sunca
    I pun duge!

Moja
Duša
    Magle neće,
Ni tamnice sužnja roba.
Hoću zoru, sunce, cveće,
Ljubav,
Radost,
    Sve do groba!

Pa kad
Jednom
    Odem Bogu,
S dušom što je sreću brala,
Nek MU tamo reći mogu
Jedno
Toplo:
    Oče, hvala!


1911.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm