GAVRANOVI 
Pjesma sa Kosova              

Mrski
Prljavi gosti,
Oskvrniste nam stan...
Srce i naše kosti
Kljujte
    Svaki dan...

Proklet,
O proklet bio,
No igda ljubio vas!...
I proklet porod mu cio,
I stado,
    Polje i klas!...

Po plodu
Našijeh njiva
K'o oblak padate crn...
Naš znoj vam žetva biva,
A nama
    Ostaje trn...

No od tih
Ostruga, jednom,
Mi ćemo saviti splet...
I s njim na čelu lednom
Uz oštre
    Hridi se pet'...

Uz hridi,
Putem Golgoti,
Ne, neće klonuti rob!...
U Vjeri - svojoj Ljepoti,
U sv'jetli
    Panuće grob!...

I zv'jezde
Osuće brijeg...
I kao Hristos, naš Brat,
Vaskrsa zlatni stijeg
S naših će
    Bedema sjat'!...


1911.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm