HARFI 

Staze su pune ljiljanovih zvona...
Povratak ruža i rođene duge
Pozdravi i ti bez bola i tuge,
I suncem ogrij svoja njedra bona.

Ovdje, uz potok, gdje se grmen spleo
Pun ljubičice i srebrne astre,
Bolove naše neka tiho zastre,
Kô stara groblja, zaborava veo...

Ja hoću pjesme, sunca i behara!
Hoću da pijem iz puna pehara
Radosti! Hoću, kô duga nad lukom,

Da sjajan treptim uz glas tvojih struna!...
Zvoni!... Gle kako, s jabukovih kruna,
Proljeće zlatno na nas maše rukom!


1911.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm