RUŽA 

Svu, toplim poljupcem svojim,
Zorin me razvio sjaj;
U mladom blesku sva stojim
I žudno gledam kraj.

U meni snaga je vrela
I oganj pun i svet;
Sva moja njedra su zdrela -
Na žetvu čeka cvet...

Ja dršćem, ginem i žudim
U tihoj strani toj;
Od čežnje gorim i rudim,
O, hodi, leptire moj!


1910.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm