KAMOTUČA 

Tuci, tuci, tuci
Lij i znoj i krv;
S čekićem u ruci
Pati se i vuci
Po prahu kô crv.

Nekada sam bio
Glava selu svom,
I Gospod je lio
Svoj blagoslov cio
Na seljački dom.

No kad ljuto stište
Zulum narod moj,
Čuh šta zemlja ište,
Ostavih ognjište
I pozdravih boj...

Pa sad tuci, tuci,
Lij i znoj i krv;
S čekićem u ruci
Po prahu se vuci,
Za narod, kô crv.


1910.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm