KRALJ I PREPELICA 

"Prepelice, stani, ne razvijaj krila,
U mome bi dvoru tako srećna bila!"

"Najljepši su dvori s krovom od zvijezda,
Moje sreće nema bez mojih gnijezda".

"Pazio bih na te što bih znao bolje -
Imala bi hrane sve do mile volje".

"Prosjaci su oni što ih drugi hrani;
Moja hrana samo plod je bogom dani".

"U mene je blaga, sve hrpe na broju,
Obasuću blagom svaku pjesmu tvoju".

"Moja pjesma nije pusto roblje s lađa, -
Moja pjesma, kralju, slobodno se rađa!"


1908.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm