VOZARE, POHITI... 

Vozare, pohiti! Raspni jedro, hodi!
Odvezi me, tamo, na ostrvo mirno!
Kao beli galeb, niz more prozirno,
Neka leti barka!... Vadi lenger, brodi!

Znadeš li na žalu, kraj kućice same,
Gde vrt jedan sanja, gde šedrvan prska,
Uz bokore ruža i visokih trska?
Onde s čežnjom slatkom ona čeka na me...

Ove noći, kad se pozni časi jave,
Ja ću milovati njene kose plave,
Uz bistru fontanu pri srebrnoj luni...

Eno, sunce prosu zadnji sjaj po vodi!...
Vozare, pohiti! Raspni jedro, brodi!...
Mesečino, grani!... Hitri vetre, duni!...


1908.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm