RIBARI 

Primite me tamo na ubogu lađu,
I neznana stranca nazovite drugom.
Na pučini sinjoj kad vas muke snađu,
I kad munje planu potamnelim krugom:

Ja ću da se patim i da s vama stradam
I da kušam borbu sa morem i nebom!
Hoću da se s vama i molim i nadam,
Hoću da se s vama istim hranim hljebom!

I u mutne noći kada bura reže,
Kada nimfe ćute u morskome bilju,
Ja ću s vama vući vaše teške mreže,

Da prekaljen tako, naporom i radom,
Jednom gordo pođem, s novom vatrom mladom,
Kroz maglu zlih dana svom zavjetnom cilju!...


1906.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm