HIMNA 
Beogradskog Pevačkog Društva              

Zaigrajte, srca živa,
    Jednom željom roda svog!
Što Avala davno sniva
    Neka blagi dade Bog!
Kao zvona Vaskrs-dana,
    Koja vjerom dižu nas,
Da odjekne pro Balkana
    Srpske slave burni glas!

Bože, što si od v'jekova
    Čeličio srpski nad,
Blagoslovi nas sinova
    Povjekovni trud i rad!
Blegoslovi i probudi
    Naša srca silom svom,
Da i otsad naši trudi
    Proslavljaju mili dom.

Blagoslovi stijeg ovi,
    Blagoslovi, pjesmu, poj,
Da slobodu dani novi'
    Svuda javi braći svoj:
Tamo gdje se čuju kletve
    Sa Kosova žalosnog,
I sa Drine i Neretve
    Sve do Mora Jadranskog.

Blagoslovi i obdari
    Naše gore, njive, plod,
Sv'jetlom zorom ti ozari
    Srpske zemlje, srpski rod!
Kao zvona Vaskrs-dana
    Koja vjerom dižu nas,
Da odjekne pro Balkana
    Srpske slave sveti glas!


1903.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm