*** 

Igralo se more, a sad mirno spava;
Blag, mirisan vjetrić na polja mu plava
             Sleće prepun tajne;
Kao zlatna kruna - nad njim zlatna luna;
             A zvjezdice sjajne
Na putima svetim trepereć zastaju,
Pa mu tako milo nad valima sjaju.

I ljube ga svojim poljupcima dragim,
I miluju blago sa željama blagim;
             I svu milost liju,
U dubine tajne, gdjeno školjke sjajne
             Dragi biser kriju,
I nad plavim kraljem, uz pjesmicu tiju,
S anđelima zlatnim zlatan vijenac viju.


1901.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm