MOJA NOĆI 

Moja noći, kada ćeš mi proći?
            - Nikad!
Moja zoro, kada ćeš mi doći?
            - Nikad!
Moja srećo, kad ćeš mi se javit?
            - Nikad!
Moje nebo, kad ćeš mi zaplavit?
            - Nikad!
Moja draga, kad će naši svati?
            - Nikad!
Moja suzo, kada ćeš mi stati?
            - Nikad!


1901.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm