*** 

Moja tico mala, šta te meni goni?
Što ti mila pjesma tihim bolom zvoni?
         Zar je i tvoj nad
Rasulo vrijeme i duboke magle
         I jesenji hlad?
Zar i u tvom srcu topli žar je sveo,
A s čednom se tugom ljuti očaj spleo?

Oj siroče malo, ne tuži mi tako!
Kroz duboke magle vini mi se lako
         I uzdigni let!
Tvoj bol, tvoja tuga preminuće ti'o
         Kad se rodi cvijet.
Ali moju radost niko vratit neće -
Ni proljeće mlado, ni pjesma, ni cvijeće...


1900.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm