*** 

O, ljiljane, cv'jete dragi,
Ko ti dade miris blagi,
O, ljiljane cv'jete dragi?

"Ona, što je vjetrić mio
Iz ružicâ rajskih snio,
Ona meni, druže dragi,
Dade ovaj miris blagi!"

O, ljiljane, dobro moje,
Ja, kakvo je čedo tvoje,
O, ljiljane, dobro moje?

"Ljupko, smjerno, sveto, vjerno,
Nježno, blago, milo, drago,
Puno sunca, neba, raja,
I anđelskog uzdisaja."

O, ljiljane, dobro moje,
Đe je, đe je čedo tvoje,
Da ja viđu čedo tvoje,
O, ljiljane, dobro moje?

"Tu sred male čaše moje,
Tu je, tu je zlato moje,
Zlato moje - zlato tvoje,
Zlatna duša drage tvoje!"


1900.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm