HIMNA 
Himna Crkvenog Pjevačkog Društva u D. Tuzli

        Bože silni
        Naših djedâ,
Ti, u kom je moć i vlas',
        Danas bratstvo
        U te gleda -
Blagoslovi, Bože, nas!

        Blagoslovi
        Srcâ ovi'
Sveti plamen silom svom!
        Ti nas budi,
        Da nam trudi
Slavi vode mili dom!

        Ne daj da nam
        Sile klonu,
Neka bude vragu lom!
        Pošlji blagu
        Milost onu
I pomozi Srbu svom!

        Oj, pomozi,
        Da u slozi
Divlje čete nađu nas!
        Nek se plaše
        Sile naše,
Bože silni, čuj nam glas!


1900.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm