*** 

Zlatno sunce za gorama spava.
Nad sankom mu propojalo slavlje.

Slatko smilje i ljubica plava
Zlatnom suncu mekano uzglavlje...

Moja draga, mori li te tama?
Hodi k meni, pa ne budi sama...

Tvoje ruke nek su mi uzglavlje,
Tvoje grlo nek natpoje slavlje,

Tvoja duša nadmiriše milje,
Slatko milje: ljubice i smilje.


1900.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm