VIZIJA 

Ponotnji me sanci pozdravljaju zvukom...
Pod tankim duvakom dovode mi dragu;
Ona mene grli svojom mekom rukom,
Ja joj gladim čelo i kosicu blagu:

Draga, što su tako tvoje usne blijede?
"Dragi, sa nedragim one otrov piju".
Draga, što ti tako mutno oči glede?
"Dragi, na moj vijenac one suze liju".

Draga, što su hladne tvoje ruke tako?
"Dragi, nemilome uzglavlje su one".
Draga, tvoje srce ne udara jako.
"Dragi, ono pusto u jadima tone".

Draga, što ti glasak dršće, šta te mori?
"Dragi, bogu kletvu, tebi ljubav zbori".
Draga, na tvoj duvak moja suza pada.
"Dragi, na tvom srcu ja umirem mlada".


1899.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm