NOĆ 

Noć je nijema,
Tebe nema,
    Nema sanka mog;
Duh se bori,
Jad ga mori
    Al' ne čuje Bog...

Čelo stisnem,
Ciknem, vrisnem,
    Zovem sreću, spas:
Gluho doba
S pusta groba
    Javlja mi se sovin glas.

Zv'jezde sjaju, -
U mom kraju
    Samo golem mrak,
Samo katkad tvoja slika
Što ozari mučenika
    K'o mogilu varljiv zrak...


23. JUNA 1899.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm