NE KUNI ME! 
- Pod prozorom -              

Ne karaj me, milo zlato,
Što ti blage snove kratim;
Ah, ja ginem, ginem strasno
I od slatkog bola patim.

Meni srce mira ne da;
Ti ga, sunce, cvijetom stvori,
Pa sad samo u te gleda -
Da procvjeta il' sagori.


1899.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm