*** 

Probudi li suze tvoje
Tajni uzdah noći mrtve?
Poznaješ li da iz groba
Plače glasak tvoje žrtve?
Poznaješ li sjenku onu
Što kroz notnju tamu hrli,
Pa pred tvoje dvore slazi
Pa pragove tvoje grli?

Saznaje li oko tvoje
Njenu tugu što je mori?
Da li vidiš tamna sjenka
Kako dršće, kako gori?
Da li vidiš u tom plamu,
Što je vječnom žudnjom zgara,
Da se prizrak lica tvoga
Sa osmjehom nježnim stvara?

Ne, zaborav sve je skrio
Iz ledenih tvojih grudi,
Ti ne znadeš jadno srce
Da za tobom i sad žudi.
Ti ne znadeš da iz groba
Još se diže ljubav mrtva,
I da tebe i sad ljubi
Moje srce - tvoja žrtva...


1899.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm