NIMFA 

Pređi pute, duge staze,
    O moj dragi, meni hodi!
Tajni časi evo slaze,
    Noć je puna jorgovana
I pahulje rosne s grana
    Padaju po vodi...

Ovdje ispod gustih iva
    Gdje se njiše trska mlada,
Tvoja draga tebe sniva,
    I u kose ljiljan meće,
I od slatke gine sreće,
    I tebi se nada.

Hodi... Stišaj slatke bole,
    Plam njedara mojih nagi';
Mjesec sjaje kroz topole,
    Moje srce strasno gori,
Beskrajna me čežnja mori, -
    Ja umirem, dragi!...


1898.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm