MAJCI 

Ne, ti nisi u grob pala,
Nit' je tvoje lice svelo:
Ja osjećam kako i sad
Kuca tvoje srce vrelo.

Ja osjećam kako diše
Tvoja smjerna duša čista;
Ah, još i sad iz tvog oka
Meni topla ljubav blista.

Svuda, kud mi oko krene,
Ja te vidim, dobra mati,
Tvoga sina osamljenog
Svuda tvoja slika prati.

Iz duboke noći tamne
Ti se uvijek javljaš meni,
Rukom gladiš čelo moje
I ljubiš me, blaga sjeni.

A ja padam, željno padam
Na oltare svetog raja, -
Željno padam, dobra majko,
Usred tvoga zagrljaja.

Pa tu zaspim slatki sanak,
Kog sam nekad blažen snivô
Kad se na me sa tvog lica
Sami gospod osmjehivô.

Slatko snivam, a anđelak,
Pod vijencem rajskih ruža,
S tvojom dušom sjajne zvijezde
Sa plavog mi neba pruža...


1898.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm