*** 

Ja sam suncu darovao
Ljubav svoju - srce svoje;
Zlatni zračak s neba pao,
Pa zemljicu ljubnuo je:
Iz sna mrtvog zemlja prenu,
Bistar potok gorom krenu,
Zašumiše hitri vali,
Krila diže vjetrić mali,
Spletoše se lisne grane;
Kroz sva polja, kroz sve strane
Slavuj pjevnu, pjesma kliče,
Rosa blisnu, cvijeće niče,
Pa zagrli liske svoje
S milom dušom drage moje.


1897.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm