*** 

Mirno ćute usne tvoje,
Ne miču se ruže majske, -
Al' u tvome oku stoje
Ispisane riječi rajske.
Tako sunce tajnu krije
Na visini neba vedra:
Ono ćuti, ali grije
Mladom cvijetu mlada njedra.


1897.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm