JUNACIMA

Najljepši v'jenac, koji je splela
    Boginja slave u hramu svom,
Blista i sjaje sa vašeg čela,
    Dični junaci, vi krvi vrela,
Što sveto teče za mili dom!

Ta koja srce osjeća više
    Od vašeg srca, od ognja svog?! -
Božanstvom blagim duša vam diše
    Jer vaša snaga nevolju briše
I s njom se rađa svjetlosti Bog!

Vaše se oko smrti ne boji,
    S prsima golim stupate njoj;
Na vašem čelu sloboda stoji,
    I teško, teško onome, koji
S lancima jurne boginji toj!

Narodi mnogi danas bi stali
    U pustom groblju pep'o i prah,
Nit' bi se svojim imenom zvali,
    Da vi nijeste svu krvcu dali
Na slavu rodu, a vragu na strah!

Slava vam, slava, junaci sveti,
    Ponose dični naroda svog!
U strašnom času, kad propast leti
    Da sruši oltar djedova sveti':
Desnicu svetu diže vam Bog!


1897.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm