*** 

Vi krasne, jasne zvjezdice,
Dajte mi zrake sjajane,
Da svijem vijence zlaćane
Na divno čelo zlata mog.

"Ne smijemo, dragi poznanče:
Naše bi zrake minule
Kad bi pred njima sinule
Milosti njenih očiju".

Ti plavo more široko,
Pruži mi biser ubavi:
Svom čedu, svojoj ljubavi,
Da nižem nizak divotni.

"Ne smijem, dragi poznanče:
Ja sam ti čedo vidio,
Moj bi se biser stidio
Na bijelom grlu labuda".


1897.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm