*** 

Ne mirišu danci planinskijem cvijetom.
Gle malena tica kako slabim letom
          Prelijeće lug,
A sjetna joj pjesma sa trepetom tone
          U sumračni krug,
Pa smorena tugom na grančicu klone
I sa bolom gleda na uvelke one...

Oj tičice moja što te goni tama,
U bolima tvojim ti nijesi sama,
          I ja sam ti drug:
Sa pjesmicom tvojom, što je tuga kreće
          Kroz oblačni krug,
Moja duša bludi i sa suzom slijeće
Na mogilu dana što se vratit neće.


1896.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm