U SJEĆANJU

Kad oživi spomen mili
    Prošle sreće, mrtvih dana,
Nada mnom se tajno krili
    Gusti spletak cvjetnih grana.
K'o u srcu želja mlada
    S trepetom se lišće krene,
A ruka mi žudno pada
    Na premile kose njene.
U gradini slavuj poje,
    Pa nam slatku sreću pruža,
A ja ljubim čedo moje,
    L'jepo čedo b'jelih ruža.
Jata poljskih golubova
    Nad ljubavlju našom l'jeću,
A po nebu sv'jetlih snova
    Zagrljene duše kreću.
Potok šumi, cv'jetak miri,
    Kroz granje se glasi roje,
Srca biju, grud se širi,
    Na usnama usne stoje...
Oj, sjećanje, cvjetno granje,
    Gdje mi sreća pjesmu poje...
Oj, sjećanje, milovanje,
    Slatka tugo, suze moje!...


U Mostaru, 1896.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm