RAJSKI TALASI 

Kad pogledam grudi tvoje,
Čini mi se kao da su
Dva goluba zaplivala
Svetog raja po talasu.

Ja poletim tice grlit
Na srdašce moje vrelo,
Pa u talas svetog raja
Utopi se žiće cijelo.


1895.

ALEKSA ŠANTIĆ
ALEKSA ŠANTIĆ - CJELOKUPNA DJELA
www.aleksasantic.com

Copyright © 2001-2005 Denis Böhm